kitty

แฉตัวเอง...เนื่องจากมีคนอยากเห็นกล่องข้าวของเรา= =''
ถุงอะไรกันน้า?

เปิดถุง~~เจอกล่องใส่ช้อนส้อม

เปิดอีกชั้น~~เจอกล่องข้าว~

เอาข้าวกล่องออกจากถุง

ชั้นบน มันคือซี่โครงหมูอะไรซักอย่าง...

ชั้นล่าง ข้าวสวย

ฝากล่องข้าว

กล่องช้อนส้อม

เปิดกล่อง~


นี่ล่ะ...กล่องข้าวชั้น...ลายน่ารักเนอะ~~~ กินข้าวทีไร คนมองเพียบ กร๊าก~~


edit @ 2007/06/25 23:20:54